Skip to Store Area:

★ OPHEFFINGSUITVERKOOP: GEGARANDEERD NERGENS GOEDKOPER!    |    OP=OP

Algemene voorwaarden

Elke online winkel moet algemene voorwaarden hebben. Zo weet je als klant waar je aan toe bent, en weet je ook wat je van ons mag verwachten. Wij streven er altijd naar om op basis van redelijkheid onze klanten tegemoet te treden. Dat betekent dat wij regelmatig ten gunste van de klant afwijken van onze algemene voorwaarden. Echter, wij wijken nooit ten nadele af van onze algemene voorwaarden. Je leest hier de exacte 'spelregels', het is altijd goed om deze algemene voorwaarden even te bekijken. Wij staan namelijk voor onze klanten, voor ons product en de allerhoogste kwaliteit van dienstverlening. 

 

Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. Golfmagazijn.nl houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 

Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail aan te maken en te versturen aan klantenservice@golfmagazijn.nl . Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Golfmagazijn.nl het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later wordt geannuleerd is Golfmagazijn.nl gerechtigd € 2,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

 

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Golfmagazijn.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 week na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Golfmagazijn.nl echter niet verplicht. Bij de keuze voor een betaling achteraf streeft Golfmagazijn.nl ernaar om binnen 1 week na ontvangst van de bestelling het bestelde ter verzending aan te bieden.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

 

Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. De verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Deze kosten staan helder vermeld in de winkelwagen, en in het afreken scherm. 

 

Normale verzendkosten

Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend volgens onderstaand schema. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze Nederlandse leveringen worden verzonden via Post NL. Onze buitenlandse zendingen worden afgehandeld door DPD Pakketservice.

Nederland

€ 4,95

België

€ 9,95

Alle andere EU-landen  

€ 9,95 


Bijzondere verzendkosten

Voor niet-commerciele verzendingen hanteert Golfmagazijn een afwijkend verzendtarief. Dit tarief is van toepassing als de verzending niet voortkomt uit een reguliere order. Het niet commerciele verzendtarief is alleen van toepassing als dit expliciet is gecommuniceerd aan de klant. Klanten hebben de mogelijkheid de verzending te weigeren.

 

Betaling

Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

 • iDEAL
  U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar de internetbankierenpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.
   
 • Visacard/Mastercard
  Indien u wilt betalen met een creditcard kan dat. Wij ondersteunen betalen met Visa Card of Mastercard.
   
 • PayPal Account
  Na uw bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar de PayPal pagina waar u het bedrag over kunt maken. (U kunt hier ook met uw creditcard betalen).
   
 • Vooruitbetaling op bankrekening
  Als u kiest voor vooruitbetaling dan krijgt u een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling verstuurd en ontvangt u hierover een e-mail.
 

Zichttermijn

Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Golfmagazijn.nl levert ook producten die op maat worden gemaakt zoals custom fit / maatwerk golfclubs. Omdat deze producten volgens uw maten worden gemaakt is het niet mogelijk om maatwerkproducten te retourneren. Door het bestellen van een maatwerkproduct verklaart u zich akkoord met deze voorwaarde.

 

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Golfmagazijn.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid tijdens verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit graag en zullen wij een klacht indienen bij Post NL.

 

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij Golfmagazijn.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Golfmagazijn.nl. Golfmagazijn.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie hiervoor ook onze Privacy Policy. Golfmagazijn.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Golfmagazijn.nl maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij Golfmagazijn.nl wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst. Golfmagazijn.nl zal u voor niet gerichte communicatie nooit vaker dan 1x per maand benaderen.

 

Garantie

Golfmagazijn.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

Overeenkomst

Golfmagazijn.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

Kortingsbonnen

Als u in het bezit bent van een kortingsbon kunt u bij uw order de code invoeren. Alleen als uw kortingscode nog niet eerder gebruikt is zal Golfmagazijn.nl u de vermelde korting toekennen. Al onze kortingscodes worden vastgelegd. Golfmagazijn.nl is te allen tijde gerechtigd een kortingscode te weigeren. Wanneer uw kortingscode niet werkt verzoeken wij u met ons op te nemen.

 

fbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van Golfmagazijn.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van Golfmagazijn.nl zonder onze toestemming hiervoor.

 

Retourneren en omruilen van artikelen

Golfmagazijn maakt het retourneren van producten eenvoudig. Als u een product wilt ruilen of een order binnen de zichttermijn wilt annuleren (en retourneren) doet u dat gemakkelijk via het menu 'Retour & Garantie'. U logt hiervoor in met uw gebruikersaccount. Heeft u ervoor gekozen geen gebruikersaccount aan te maken dan kunt u klikken op 'Een product retourneren'. U kunt dan met een combinatie van gegevens die alleen u bekend zijn een retour of garantieverzoek indienen.

Voor retourneren en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:

 • De wettelijke zichttermijn bedraagt 7 dagen. Wij accepteren een zichttermijn van 14 dagen, om u de tijd te gunnen goed over uw aankoop na te denken. U dient bij een retour uw product binnen 14 dagen aan te melden volgens bovenstaande procedure. 
   
 • U dient er zorg voor te dragen dat uiterlijk binnen 18 dagen na het aankoopmoment de order is bezorgd. Als uw niet binnen 18 dagen retour is ontvangen beschouwen wij de koop alsnog als gesloten en wordt de aankoop onomkeerbaar.
   
 • Als er zich bijzondere situaties voordoen waardoor u onmogelijk uw product kunt retourneren terwijl u dat wel wilt dient u dit binnen 14 werkdagen na ontvangst bij ons te melden. Wij zullen dan per situatie afwijkende afspraken overwegen. Golfmagazijn.nl VOF is hiertoe niet verplicht.  
   
 • De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. 
   
 • Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 40% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform de wettelijke zichttermijn.

De artikelen, die voor retour gemeld zijn, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 18 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. Golfmagazijn.nl accepteert uitsluitend retourzendingen die op de hierboven beschreven wijze zijn aangemeld en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het/de artikel(en) per e-mail bevestigd worden. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retourzendingen door ons worden gecrediteerd middels een terugbetaling via een betaalmiddel dat gelijk is aan het oorspronkelijke betaalmiddel waarmee het order bedrag is voldaan.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij Golfmagazijn.nl heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op via deze pagina. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

 

Overmacht

Golfmagazijn.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Golfmagazijn.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via deze pagina.

Golfmagazijn.nl
Stalpaert van der Wieleweg 43
2612 SV Delft